Comments

Pytanie o przyszłość Europy — 1 Comment

  1. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej … :) Wierzyć w to, że po mroku zawsze pojawia się światło. Europejski konsumpcjonizm, to może obiad jakiegoś chińskiego dziecka. Jesteśmy wielkim zespołem naczyń połączonych i powinnismy się wzajemnie akceptować. Nie tolerować.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *