Comments

English for Beginners — 2 Comments

  1. Nie rozumiem fascynacji tą reklamą, na mnie nie zrobiła żadnego wrażenia, poza tym, że Polacy mieszkający w innym kraju nie uczą swoich dzieci języka swojego ojczystego i dziadek musi się nauczyć żeby porozmawiać z wnuczką.

  2. Agnieszka: a ja sądziłem, że zanim wrzuci się wszystkich emigrantów do jednego worka warto przedtem zastanowić się czy nie jest to refleksja trochę na wyrost i mocno przy tym niesprawiedliwa. Mój syn przeżywszy 3 lata (czyli ponad połowę swojego życia) poza Polską doskonale jak na swój wiek włada czystą polszczyzną i niemieckim z zakusami na kolejne języki. To, że są niechlubne wyjątki nie oznacza, że wszyscy inni to zaniedbują.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *