Comments

Znalazłam pośród dzisiejszych maili… — 1 Comment

  1. 90% posiadaczy tytułów naukowych zdobyło je ucząc się – realizacja złotej zasady 3Z – zakuj, zalicz, zapomnij … A studia to zgłębianie dziedziny, która nas interesuje. Studiować można skutecznie i wnikliwie również poza uczelnią. :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *