Albowiem tak Bóg umiłował świat,

że Syna swego jednorodzonego dał,

aby każdy, kto weń wierzy,

nie zginął, ale miał żywot wieczny.


Comments

Jan 3:16 — 1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *