Comments

Rocznik 1998 — 4 Comments

  1. Ja pinkole, ale tam mają ceny! Deska serów za 18 ojro… 3 kilo goudy idzie za to kupić u nasz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *