Comments

Źle robiłam — No Comments

  1. Popieram jak najbardziej ostnią linijkę w stosunku do przedostatniej :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *