Comments

Szukając siebie — No Comments

  1. Tak, to prawda. Dać komuś wolnośc, to znaczy kochać go ponad życie!

  2. hmmm… to mocne słowa…
    ja wolałbym powiedzieć że to szacunek dla tej drugiej osoby…
    Szanuje Twoje życie Mario…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *