Trzy lata temu przeprowadziłam pewien projekt socjalny, którego opisanie, przedstawienie i obrona były drogą do zdobycia dyplomu pracownika socjalnego.
Od promotorki i recenzentki mojej pracy wiedziałam, że mam szanse na ocenę celującą, otrzymałam jednak bardzo dobrą, gdyż na kilka miesięcy przed egzaminem dyplomowym hardo walczyłam z p.o dyrektora szkoły, udowadniając na radzie pedagogicznej, że nie we wszystkich kwestiach jest to osoba kompetentnie wykonująca swój zawód. No i się baba potem zemściła, nie przyznając wyróżnienia mojej pracy. Ale zwisało mi to wtedy i teraz też. Wiem, że wykonałam kawał dobrej roboty.
Się mi jakoś dzisiaj poszperało po kompie i znalazłam plik właśnie z moją pracą dyplomową.
Zamieszczę tutaj jej pierwszy rozdział, wstęp rzecz jasna. Smutny wstęp. Ale to przecież samo życie…

Prawie jedna trzecia kobiet w swoim życiu staje się ofiarami przemocy w rodzinie. Jest to przemoc fizyczna, seksualna, jak i psychiczne znęcanie się. Prawie połowa zamordowanych kobiet to ofiary swoich mężów, partnerów lub byłych partnerów. W ponad 95% przypadków sprawcami przemocy są mężczyźni. Według badań amerykańskich w 50% występuje związek miedzy nadużywaniem alkoholu a przemocą. (informacje ze strony internetowej
www. republika.pl/przemoc).
Te dane szokują. Niestety wielu na tym szoku kończy swoje zainteresowanie tematem przemocy. Ja postanowiłam silne emocje, powstałe podczas zgłębiania problemu zamienić w czyn, którego efektem jest powyższa praca.
Przemoc to każde zachowanie, które nas poniża, narusza nasze prawa i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. Nie musi wiązać się z fizycznymi obrażeniami. Znęcanie się psychiczne i wymuszanie współżycia seksualnego są również formą przemocy.
Dom rodzinny powinien być spostrzegany jako środowisko miłości i opieki, bezpieczne i ciepłe miejsce domowego ogniska, schronienie przed całym złem zewnętrznego świata. Jednak dla wielu ludzi jest on miejscem terroru i cierpienia, zagrożenia i poniżenia, lęku i rozpaczy.
Do niedawna w Polsce niewiele o tym mówiono i pisano. Od kilku lat coraz częściej posługujemy się terminem „przemoc w rodzinie” lub nieco łagodniejszym „przemoc domowa”.
W poszukiwanie skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomagania jej ofiarom angażuje się wielu profesjonalistów i wolontariuszy, organizacji pozarządowych i specjalistycznych instytucji.
Nie jest to łatwe zadanie, bowiem środowisko rodzinne jest i powinno być skutecznie chronione przed ingerencjami zewnętrznymi. Zajmowanie się przemocą domową wymaga zarówno wnikliwego rozumienia jak i szczególnej troski oraz rozwagi w trakcie interwencji.
Podczas szkolnych wykładów i ćwiczeń z zakresu „Problemów i kwestii społecznych”, prowadzonych przez Panią Edytę Kołodziej – Szmid, zdobyłam potrzebną wiedzę, w trakcie szkolenia wolontariuszy Centrum Interwencji Kryzysowej PCK, pod kierunkiem Pani Katarzyny Domańskiej, otrzymałam narzędzia do pracy, w czasie trwania warsztatów liderek grupowych nauczyłam się przewodzić grupom. Tak oto nabyte umiejętności pozwoliły mi wcielić się w liderkę grupy wsparcia, współtworzyć ją i poddać mojemu projektowi.


Comments

Praca dyplomowa — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *