…prowadzenie sekretariatu w jakiejś firmie. Wiem, że byłam doskonała w tej roli i że mój szefunio z pewnością byłby zadowolony z wykonywanej przeze mnie pracy. Naprawdę miałby ze mną dobrze.
Napisałam sobie taki mój roboczy list motywacyjny.
Zdecydowanie za długi, ale przecież to ‘na brudno’.
Wygląda to tak:

Pragnę zgłosić swoją gotowość do podjęcia pracy w charakterze osoby prowadzącej sekretariat Pańskiej firmy.
W 1998 roku ukończyłam Policealną Szkolę Biznesu w Gdyni uzyskując dyplom technika ekonomisty. W lutym 2002 roku zakończyłam naukę w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku egzaminem dyplomowym w zawodzie pracownik socjalny. Obie te szkoły wyposażyły mnie w narzędzia potrzebne do pracy na wyżej wymienionym stanowisku.
Uczestniczyłam w szeregu zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, nawiązywania kontaktu z klientem, zarządzania, psychologii społecznej, treningów antystresowych.
Praktyki, które odbyłam w gdańskim Urzędzie Pracy oraz wielu innych placówkach, pozwoliły mi zapoznać się bliżej z pracą sekretariatów różnych instytucji czy firm.
Uważam, że moje doświadczenia zawodowe zdobyte podczas pracy jako telemarketerka w salonie samochodowym Volvo, Restauracji Pizza Hut oraz jako pomoc biurowa w Referacie Szkoleń Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych odpowiadają stawianym przez Pana wymaganiom.
Spełniam również Pańskie oczekiwania w zakresie znajomości języka angielskiego i niemieckiego oraz umiejętności pisania korespondencji służbowej.
Wykazuję sumienność, dokładność, dynamikę w działaniu i umiejętność pracy w zespole. Przywiązuję dużą wagę do organizacji pracy i przestrzegania standardów. Charakteryzuje mnie wysoka kultura osobista i miła aparycja.
Okazuję ogromny szacunek do pracy swojej oraz pozostałych osób. Posiadam umiejętność samodzielnego i efektywnego planowania. Potrafię zadbać o stan wyposażenia biura.
Jestem przygotowana na nowe obowiązki, a pracę, w której zdobędę nowe doświadczenia będę sobie szczególnie cenić. Mój zapał i chęć współpracy z pracownikami Pańskiej firmy znacznie ułatwi mi pracę nawet w warunkach wzmożonego wysiłku.

Łączę wyrazy szacunku, pozostając z nadzieją na kontakt.


Comments

Marzy mi się… — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *